Kestävät työskentelytavat

Etsimme yhdessä toimittajiemme, kumppaneidemme, tuotantolaitostemme ja toimijoidemme kanssa työtapoja, jotka ovat hyväksi maapallolle ja luonnolliselle ympäristöllemme.

Uskomme, että tämä on keskeinen keino, jolla luomme kestävämmän tulevaisuuden.

Ruoan vastuullinen hankinta

Kalatuotteet ja merenelävät ovat ikoninen osa brändiämme, ja siksi haluammekin näyttää esimerkkiä ja hankkia vain vastuullisesti pyydettyä kalaa. Kaikki villinä pyydetyt kalamme ovat jäljitettävissä niiden pyyntihetkeen ja -paikkaan. Emme koskaan hyväksy kalaa, joka on laitonta, raportoimatonta, sääntelemätöntä tai peräisin ylikalastetusta kannasta.

Käytämme YK:n elintarvike-  ja maatalousjärjestön (FAO) Vastuuntuntoista kalastusta koskevia sääntöjä  oppaanamme kuinka hankkia kalamme vastuullisesti. Teemme yhteistyötä erilaisten kalastuksenhoidon organisaatioiden ja sääntelyelinten kanssa, jotta voimme toteuttaa näitä menettelytapoja. Rohkaisemme yhteistyökumppaneitamme myös sertifiointiprosessien toteuttamiseen. 

Noudatamme kaikkia lihatuotteiden kasvatuksen ja käsittelyn kansallisia standardeja sekä EU:n sääntelystandardeja.

Pohjatyötä luokkansa parasta maataloutta varten

RAKASTAMME vihanneksia. Vihanneksemme ovat pakastettuja, tuoreita, luonnollisia ja ravitsevia – sekä kerta kaikkiaan herkullisia. Pakastettujen vihannesten johtavana tuottajana ymmärrämme vastuumme maapallolle, joten tavoitteenamme on näyttää esimerkkiä vastaamalla sosiaalisiin, terveydellisiin ja ympäristöä koskeviin ongelmiin.

Olemme kasvattaneet vihanneksia kestävillä menetelmillä vuosikymmeniä. Tietyillä alueilla olemme tehneet yhteistyötä viljelijöiden kanssa kolmen tai neljän sukupolven ajan ja haluamme viedä tämän kokemuksemme myös tulevaisuuteen.

Kehitämme tällä hetkellä maailmanlaajuisia kestäviä maatalouden standardeja kaikilla markkinoilla, jotta voimme varmasti tarjota kaikille kuluttajille parhaan laadun ja maukkaimman tuotteen..

 

Elintarvikkeiden vastuullinen valmistus

Varmistamme, että elintarviketuotteemme pakastetaan muutaman tunnin sisään, jotta niiden tuoreus ja ravitsevuus säilyvät. Tavoitteenamme on myös vähentää vedenkulutusta sekä energiankulutusta tuotannon ja pakastusprosessin aikana.

Kun kehitämme uusia reseptejä, otamme kaiken irti raaka-aineistamme ja ainesosistamme. Käytämme aikaa, jotta voimme tarjota helposti ymmärrettäviä valmistusohjeita. Haluamme myös varmistaa, että tuotemerkintämme noudattavat kaikkia ajankohtaisia säännöksiä. Pyrimme aina ottamaan askeleen pitemmälle, jotta voimme auttaa kuluttajia tekemään tietoisempia elintarvikevalintoja.

Pyrimme myös hillitsemään pakkausmenetelmien ympäristövaikutuksia paremman suunnittelun ja pakkausten käytettävyyden kautta.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Haluamme, että toimitusketjussamme jokaista ihmistä kohdellaan hyvin. Toteutamme tiukkoja eettisiä periaatteita ja toimintatapoja. Tarjoamme henkilökunnallemme sisäistä koulutusta, jolla parannamme työntekijöiden tietoisuutta ja ymmärrystä. 

Olemme sitoutuneet eettiseen kaupankäyntiin ja yritysvastuullisuuteen. Toimintatapamme perustuvat Kansainvälisen työjärjestön (ILO) periaatteisiin ja paikallisten työlainsäädäntöjen noudattamiseen. Näitä periaatteita ovat esimerkiksi työajat, työhyvinvointi ja -turvallisuus, yhdistymisvapaus sekä oikeudenmukainen palkka.

Vaadimme toimittajiamme sitoutumaan Nomad Foodsin toimittajia koskeviin sääntöihin, Vaadimme toimittajilta myös SEDEX-rekisteröintiä (Supplier Ethical Data Exchange): Sedex on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tavoitteena on viedä eteenpäin vastuullisia ja eettisiä liiketoimintatapoja maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa.

Ulkoiset sertifioinnit 

Uskomme, että ulkoiset kolmannen osapuolen suorittamat sertifioinnit auttavat sekä meitä kehittymään, että kuluttajia tekemään kestäviä valintoja. Uskomme, että yksittäiset sertifiointijärjestelmät luovat arvoa ja uskottavuutta.  

Siksi teemme yhteistyötä tiettyjen organisaatioidenja sertifioivien osapuolten kanssa. Esimerkiksi:  

  • Marine Stewardship Council – määrittää standardin kestävälle kalastukselle
  • Aquaculture Stewardship Council – määrittää tiukat vastuullisen vesiviljelyn vaatimukset. Vaatimuksilla rohkaistaan tuottajia minimoimaan vesiviljelyn aiheuttamia keskeisimpiä ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia
  • Sustainable Agriculture Initiative Platform – on elintarviketeollisuuden luoma organisaatio, joka viestii ja tukee kestävän maatalouden kehittämistä aktiivisesti
  • Roundtable on Sustainable Palm Oil – edistää kestävien palmuöljytuotteiden kasvua ja käyttöä sitouttamalla sidosryhmiä ja laatimalla uskottavia globaaleja standardeja. Lue lisää toiminnastamme www.rspo.org

*Trademark license number: RSPO-1106262

Yllä olevat sertifioinnit voivat auttaa sinua tekemään kestäviä valintoja kaupoissa.

 

Kalaviljelyn tiukka seuranta

ASC:n sertifiointia seuraten olemme kehittämässä luokkansa-parasta lähestymistä vesiviljelyyn, sillä uskomme tulevaisuuteen, jossa kala- ja merenelävätuotteemme ovat erikseen sertifioituja ja vastuullisesti hankittuja.

Teemme meriemme tilanteen tutuksi työstämällä uudenlaisia sertifiointeja, kalatalouden säilyttämishankkeita ja mainoskampanjoita. Määritämme myös omat tiukat toimintatavat, joiden mukaan toimittajamme työskentelevät.  

Olemme omistautuneet muuttamaan maailmaa

  • Suomessa olemme mukana S-Ryhmän Iso Jutussa, jossa pyritään vähentämään päästöjä yhteistyöllä miljoona tonnia vuoteen 2030 mennessä. 
  • Norjassa olemme mukana hallituksen aloitteessa pyrkiä nostamaan kalan ja vihannesten myyntiä 20 % vuoteen 2021 mennessä, sekä vähentämään ruokahävikkiä 50 % vuoteen 2030 mennessä. 
  • Ruotsissa olemme mukana DLF-aloitteessa, jossa pyritään saamaan 100 % muovipakkauksista kierrätettäviksi tai osaksi kiertotaloutta vuoteen 2022 mennessä. 

Findus on mukana S-Ryhmän Iso Juttu -ilmastokampanjassa, jonka tarkoitus on yhteistyönä vähentää ilmastopäästöjä miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä.