Findus Finland – Yksityisyydensuoja

Suhtaudumme yksityisyyteen vakavasti. Liiketoimintaperiaatteidemme mukaisesti noudatamme seuraavia yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevia periaatteita:

 • Kunnioitamme ja suojelemme yksityisyyttä ja turvaamme henkilötiedot kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti.
 • Rajoitamme henkilötietojen käytön ja käsittelyn tarvitsemiimme tarkoituksiin ja vain yksiselitteisellä suostumuksella tai muulla laillisella perusteella.
 • Toimimme kriittisesti, läpinäkyvästi ja selkeästi sen suhteen, milloin, miten ja missä käytämme henkilötietoja.
 • Noudatamme oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan periaatetta ja arvioimme yksityisyyden vaikutusta kehittäessämme uusia tuotteita tai palveluja.
 • Varmistamme, ettemme säilytä henkilötietoja yhtään pidempään kuin on tarpeen, ja noudatamme sovellettavia tietojen säilyttämistä koskevia aikatauluja ja ehtoja.

Yksityisyydensuojakäytäntömme määrittää (täysin avoimesti ja sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, erityisesti yleistä henkilötietojen suojelua koskevan määräyksen (EU) 2016/679 mukaisesti) perustan sille, miten käsittelemme henkilötietojanne, kun käytte verkkosivustossamme, käytätte palvelujamme, ostatte tuotteitamme tai olette meihin yhteydessä (”palvelut”). Lue seuraavat tiedot huolellisesti, jotta ymmärrätte näkemyksemme ja käytäntömme, jotka koskevat henkilötietojanne ja niiden käsittelytapaamme.

Tämä yksityisyydensuojakäytäntö on päivätty 25.5.2018.

KEITÄ ME OLEMME?

Findus Finland Oy
Taivaltie 5, 01610 Vantaa, Finland
1558196-0
(“Findus Finland Oy”, “me”).

Findus Finland Oy on henkilötietojenne rekisterinpitäjä.

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

Tässä yksityisyydensuojakäytännössä henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkea tietoa, joiden avulla voimme tunnistaa Teidät (siitä käytetään yleisnimitystä ”henkilötiedot”). Käyttäessäsi palvelujamme keräämme Teistä seuraavia henkilötietoja:

YLEISTÄ:

 • Yhteystietonne. Nimenne, postiosoitteenne ja muut yhteystiedot, kuten puhelinnumeronne ja sähköpostiosoitteenne.
 • Automaattisesti kerättävät tiedot. Tekniset tiedot, mukaan luettuna IP-osoitteesi ja selaimen tyyppi ja versio, joita voimme kerätä esimerkiksi käyttäessämme sivustossamme evästeitä, verkkojäljitteitä ja vastaavia tekniikoita, jotka keräävät tietoja sivustomme käytöstä.  Lue tarkempia tietoja Evästekäytännöstämme.
 • Verkkopalvelujemme käyttöänne koskevat tiedot. Näihin lukeutuvat tiedot sivuista, joilla käytte, sekä tuotteista ja palveluista, joista pidätte.
 • Tietonne, jotka koskevat kilpailuja. Tiedot, joita keräämme, jos osallistutte kyselyyn, kilpailuun tai kampanjaan, joita ajoittain järjestämme.
 • Arvostelunne. Mielipiteenne, kokemuksenne, mieltymyksenne ja kiinnostuksen kohteenne sekä tuote- ja tapahtuma-arvostelut, joita julkaisette sivustossamme tai jaatte kanssamme verkossa tai sosiaalisessa mediassa.
 • Viestintäänne koskevat tiedot. Pyyntönne, valituksenne ja muut tiedot, joita saamme, kun viestimme kanssanne sähköpostitse, puhelimitse, verkossa tai sosiaalisen median kautta.
 • Muista lähteistä kerätyt tiedot. Saatamme kerätä tietoa kaupallisista lähteistä, kuten tietojen lukuohjelmista ja julkisista tietokannoista.  Voimme yhdistellä näitä tietoja (kuten nimen, kiinnostuksen kohteet, julkiset tiedot) tietoihin, joita keräämme Teistä voidaksemme räätälöidä Teihin kohdistuvaa viestintää ja parantaa palveluitamme ja tuotteitamme. Saatamme pyytää yksiselitteistä suostumustanne erikseen, jos laki näin vaatii.

HENKILÖTIETOJEN ERIKOISKATEGORIAT

 • Ilmoittamienne henkilötietojen erikoiskategoriat. Keräämme myös terveystietoja, joita vapaaehtoisesti ilmoitatte meille, kun olette yhteydessä meihin, esimerkiksi tietoja mahdollisista ruoka-aineallergioistanne. Lisäksi voimme kerätä terveyteen liittyviä tietoja asiakkaista, jotka vaativat vahingonkorvauksia asiakaspalvelumme kautta.

Käytämme Teidän meille vapaaehtoisesti ilmoittamianne terveystietoja vain ennalta antamallanne suostumuksella tai Teidän kehottaessanne tekemään niin ja vain tässä yksityisyydensuojakäytännössä määritettyihin tarkoituksiin. Voitte evätä tai peruuttaa suostumuksenne milloin tahansa. Katsokaa jäljempää kohtaa ”Yksityisyydensuojaa koskevat oikeutenne”.

MITEN KÄYTÄMME TÄTÄ TIETOA?

Keräämme ja käytämme henkilötietojanne vain jäljempänä mainittuihin tarkoituksiin. Huomatkaa, että mikäli meillä on jo Teistä tietoja, voimme käyttää näitä tietoja samoihin tarkoituksiin.

 • Kanssanne solmimamme sopimuksen noudattaminen: voidaksemme täyttää kanssanne solmimamme sopimuksen velvoitteet ja tarjota Teille pyytämiänne tietoja ja palveluja, mukaan luettuna pyyntöjenne, tiedustelujenne tai valituksienne käsittely. Voidaksemme kehittää ja hallita kilpailuja tai kampanjoita, joihin olette saattanut osallistua, toteuttaaksemme kampanjoita ja ollaksemme yhteydessä Teihin, jos voitatte. Jos tuotteita on mahdollista tilata verkossa, käsittelemme näitä tietoja ostoksienne hallintaan ja käsittelyyn.
 • Pätevät kaupalliset etumme: Voimme käyttää henkilötietojanne (sekä koosteina että yksilöllisinä), kuten yhteystietoja, tili- ja elektronisia tunnistustietoja, mainostaaksemme tuotteitamme ja palvelujamme ja ottaaksemme Teihin yhteyttä markkinointitarkoituksissa ja muissa kaupallisissa tarkoituksissa, jos olette vanha asiakas. Voimme lisäksi käyttää henkilötietojanne tuotteidemme ja palvelujemme laadun analysointiin ja parantamiseen sekä ymmärtääksemme Teitä asiakkaana ja tarjotaksemme paremman käyttäjäkokemuksen. Näin voimme luoda henkilökohtaisia profiileja ja arvioida, mikä saattaisi kiinnostaa Teitä, mitata ja ymmärtää Teihin ja muihin kohdistuvan mainonnan tehokkuutta ja harjoittaa asianmukaista mainontaa.
 • Voimme lisäksi käyttää henkilötietojanne muihin päteviin kaupallisiin etuihin, kuten tilastokoosteiden luomiseen palvelujemme käyttäjistä, turvallisuuden parantamiseen ja petosten ehkäisemiseen, sivustomme hallintaan ja sisäisiin toimintoihin (mukaan luettuna vianmääritys, tietojen analysointi, testaus, tutkimus, tilastointi ja kyselyt), järjestelmän koskemattomuuden suojaamiseen (esimerkiksi hakkeroinnin ja roskapostin ehkäiseminen), tarjotaksemme Teille mahdollisuuden käyttää palvelujemme interaktiivisia ominaisuuksia, liiketoimintojemme helpottamiseen, yhtiön käytäntöjen ja menettelytapojen hallitsemiseen, yritysjärjestelyjen, kuten fuusion, myynnin, divestoinnin, uudelleenjärjestelyn, varallisuuden tai liiketoimintojen siirron, yrityshankinnan, konkurssin tai vastaavan tapahtuman toteutukseen tai muihin sovellettavien lakien sallimiin päteviin liiketoimintatarkoituksiin.
 • Suostumukseenne perustuvien tietojen käyttö: Voimme käyttää henkilötietojanne, joihin viitataan edellä kohdassa ”Henkilötietojen erikoiskategoriat” (esim. terveystiedot) tässä yksityisyydensuojakäytännössä mainittuihin tarkoituksiin, mutta teemme niin vain saatuamme siihen suostumuksenne.
  Voimme käyttää henkilötietojanne, joihin viitataan edellä kohdassa ”Mitä tietoja keräämme”, sähköpostitse, tekstiviestein tai muilla elektronisilla keinoilla tapahtuvaan markkinointiviestintään (profiilinne mukaan), mutta teemme niin vain saatuamme suostumuksenne siihen.
  Voitte perua suostumuksenne milloin tahansa; katsokaa jäljempää kohtaa ”Yksityisyydensuojaa koskevat oikeutenne”.
 • Lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen Kaikkia tietoja, joihin viitataan edellä kohdassa ”Mitä tietoja keräämme”, voidaan käyttää tarkoituksenmukaisten liiketoiminta-arkistojen ylläpitoon, julkisten viranomaisten laillisten pyyntöjen täyttämiseen ja sovellettavien lakien ja määräysten noudattamiseen tai muuten lain vaatimalla tavalla.

KENEN KANSSA JAAMME TEITÄ KOSKEVIA TIETOJA?

Jaamme henkilötietoja seuraavien osapuolten kanssa:

 • Nomad Foods Groupin rekisterinpitäjät.Henkilötietojanne jaetaan muiden Nomad Foods Groupin yhtiöiden kanssa, ja ne voivat myös käyttää henkilötietojasi tässä yksityisyydensuojakäytännössä kuvatulla tavalla.     
 • Palveluntarjoajat ja jalostajat. Käytämme ajoittain kolmannen osapuolen toimijoita, kuten
  • liiketoimintakumppaneja, toimittajia ja alihankkijoita toteuttaaksemme heidän kanssaan solmimiamme sopimuksia tai tarjoamaan palveluja puolestamme
  • mainostajia ja mainontaverkkoja, jotka tarvitsevat tietoja Teille ja muille valikoitavia ja tuotettavia mainoksia varten.  Emme paljasta tietoja tunnistettavissa olevista yksityishenkilöistä mainostajillemme, vaan tarjoamme heille koostetietoa, joka auttaa mainostajia saavuttamaan haluamansa kohderyhmän (esimerkiksi tietyn paikkakunnan naiset).  Voimme käyttää Teistä keräämiämme henkilötietoja voidaksemme täyttää mainostajiemme toiveita näyttämällä heidän mainoksiaan kyseiselle kohderyhmälle.
  • analyysi- ja hakukonetoimijoita, jotka auttavat meitä parantamaan ja optimoimaan sivustoamme.

  Tarjotessaan palvelujaan kolmannen osapuolen toimijat saavat, vastaanottavat, ylläpitävät tai käsittelevät muulla tavalla henkilötietoja puolestamme. Sopimuksemme näiden palveluntarjoajien kanssa eivät salli henkilötietojenne käyttöä heidän omiin markkinointitarkoituksiinsa. Sovellettavien lakisääteisten vaatimusten mukaisesti ryhdymme kohtuullisiin kaupallisiin toimiin vaatiaksemme kolmansia osapuolia suojaamaan henkilötietojanne ja käsittelemään niitä ainoastaan ohjeidemme mukaisesti.

 • Kumppanit. Voimme toisinaan tarjota Teille palveluja yhteistyössä kumppanien kanssa (mukaan luettuna sponsorit tai luvanantajat, toimiluvanhaltijat tai merkkituotteidemme jakelijat). Siksi meidän on paljastettava henkilötietojanne kyseisille kumppaneille. Sovellettavien lakien mukaisesti ryhdymme kohtuullisiin kaupallisiin toimiin vaatiaksemme kolmansia osapuolia suojelemaan henkilötietojanne ja käsittelemään niitä ainoastaan ohjeidemme mukaisesti tai yhteisrekisterinpitäjinä. Ilmoitamme Teille jakamisesta, ja voitte vastustaa sitä. Kun laki niin vaatii, pyydämme Teiltä ennakkosuostumusta.
 • Tuomioistuinpäätökset ja muut lakisääteiset vaatimukset Paljastamme henkilötietojanne myös siinä tapauksessa, että laki niin vaatii, tai meihin kohdistuvan tutkinnan, sääntelyvaatimuksen, oikeudenkäynnin, tuomioistuinpäätöksen tai oikeudenkäynnin yhteydessä tai suojellaksemme sivuston, meidän tai tytäryhtiöidemme oikeuksia tai turvallisuutta.

 • Yritysjärjestely. Lisäksi tietoja asiakkaistamme, mukaan luettuna henkilötietoja, saatetaan paljastaa fuusion, myynnin, divestoinnin, uudelleenjärjestelyn, varallisuuden siirron, yritysoston, konkurssin tai vastaavan tapahtuman yhteydessä.

 • Suostumus. Paljastamme lisäksi Teitä koskevia tietoja, mukaan luettuna henkilötietoja, kolmansille osapuolille, kun olette suostunut siihen tai pyytänyt meitä tekemään niin.

EVÄSTEET JA MUUT TEKNIIKAT

Sivustossamme käytetään evästeitä ja vastaavia tekniikoita eri tarkoituksiin. Lisätietoja käyttämistämme evästeistä saatte Evästekäytännöstämme.

JOS OLETTE ALLE 16-VUOTIAS

Verkkopalveluitamme ei ole suunnattu alle 13-vuotiaille lapsille. Jos epäilette, että olemme keränneet tietoja alle 13-vuotiaasta lapsesta, ottakaa yhteyttä meihin, jotta voimme ryhtyä asianmukaisiin toimiin tällaisten tietojen poistamiseksi.

Jos olette vähintään 13-vuotias mutta alle 16-vuotias, pyytäkää lupa vanhemmiltanne tai huoltajaltanne, ennen kuin ilmoitatte meille mitään henkilötietoja.

HENKILÖTIETOJENNE SIIRTÄMINEN KANSAINVÄLISESTI

Useimmissa tapauksissa henkilötietojanne käsitellään Euroopan unionin sisällä. Huomioikaa kuitenkin, että voimme siirtää ja käsitellä meille ilmoittamianne henkilötietoja asuinmaanne ulkopuolisissa maissa. Näiden maiden lait eivät välttämättä takaa samantasoista henkilötietojen suojaa. Siksi pyrimme varmistamaan, että kaikkia tarvittavia turvatoimia noudatetaan ja kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä noudetaan tällaisen siirron yhteydessä, etenkin kun henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuolisiin maihin. Tämä tarkoittaa, että solmimme henkilötietojenne vastaanottajien kanssa tarvittaessa lain edellyttämät sopimukset, esimerkiksi Euroopan komission tai muun valvontaviranomaisen hyväksymät mallisopimuslausekkeet.

TURVALLISUUS

Ryhdymme kohtuullisiin toimiin varmistaaksemme, että henkilötietojanne suojellaan asianmukaisilla teknisillä, fyysisillä ja organisatorisilla menetelmillä, jotta ne ovat suojassa luvattomalta tai laittomalta käytöltä, muuttamiselta, luvattomalta käsittelyltä tai paljastamiselta, tahattomalta tai aiheettomalta tuhoamiselta ja katoamiselta.

Ryhdymme toimiin rajoittaaksemme henkilötietoihinne pääsyn sellaisten henkilöiden käsiin, joiden on päästävä niihin jossakin tässä yksityisyydensuojakäytännössä mainitussa tarkoituksessa. Lisäksi varmistamme sopimusperusteisesti, että jokainen henkilötietojanne käsittelevä kolmas osapuoli takaa saman tietojenne luottamuksellisuuden ja koskemattomuuden.

TIETOJEN SÄILYTYS

Säilytämme henkilötietojanne vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan tarkoituksiin, joita varten keräsimme niitä, mukaan luettuna lain, kirjanpidon tai raportoinnin asettamien vaatimusten täyttäminen.

Sopivan säilytysajan määrittämiseksi arvioimme tietojen määrän, luonteen ja arkaluontoisuuden, luvattomasta käytöstä tai henkilötietojesi paljastamisesta aiheutuvan mahdollisen haitan riskin, tarkoitukset, joissa käsittelemme henkilötietojanne, ja sen, onko mahdollista käyttää muita keinoja tarkoitusten saavuttamiseksi, sekä sovellettavan lain asettamat vaatimukset.

Meidän on esimerkiksi säilytettävä asiakkaitamme koskevat perustiedot (mukaan luettuna yhteystiedot ja taloutta koskevat tiedot) seitsemän vuoden ajan asiakkuuden loppumisesta.

Joissakin tapauksissa voitte pyytää meitä poistamaan tietonne. Katsokaa lisätietoja jäljempää kohdasta ”Yksityisyydensuojaa koskevat oikeutesi”.

Joissakin tapauksissa voimme anonymisoida henkilötietonne (jotta niitä ei voi enää yhdistää Teihin) tutkimus- tai tilastointitarkoituksissa. Tässä tapauksessa voimme käyttää tietoja määräämättömän ajan ilmoittamatta siitä Teille.

YKSITYISYYDENSUOJAA KOSKEVAT OIKEUTENNE

Sovelletussa laissa mainittujen ehtojen mukaisesti Teillä on seuraavat henkilötietojenne käyttöä ja käsittelyä koskevat oikeudet:

Oikeus nähdä henkilötiedot – Teillä on oikeus pyytää nähdä henkilötietonne, joita meillä saattaa olla hallussa, ja tarkistaa, että käsittelemme niitä lain mukaan.

Oikeus korjata henkilötiedot – Teillä on oikeus pyytää hallussamme olevien puutteellisten tai virheellisten henkilötietojen korjaamista, mutta meidän on varmistettava meille ilmoittamienne uusien tietojen paikkansapitävyys.

Oikeus poistaa henkilötiedot – Teillä on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötiedot, kun meillä ei ole hyvää syytä jatkaa niiden käsittelyä.  Lisäksi Teillä on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötiedot, kun olette onnistuneesti käyttänyt oikeuttanne vastustaa käsittelyä (katsokaa jäljempänä). Huomatkaa kuitenkin, että emme aina pysty noudattamaan poistamispyyntöänne tietyistä lakisääteisistä syistä, joista ilmoitamme Teille tarvittaessa, kun vastaamme pyyntöönne.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käyttöä – Teillä on oikeus rajoittaa henkilötietojenne käyttöä, kun (i) väitätte henkilötietoja vääriksi, (ii) käyttö on laitonta, mutta ette halua meidän poistavan tietoja, (iii) emme enää tarvitse henkilötietoja asiaankuuluviin tarkoituksiin, mutta tarvitsette niitä oikeusvaateiden asettamiseen, ajamiseen tai puolustamiseen tai (iv) olette vastustanut perustelemaamme tietojen käyttöä ja sen varmistaminen on kesken, onko meillä todellakin pakottava tarve jatkaa asiaankuuluvien tietojen käyttöä.

Oikeus vastustaa – Siinä laajuudessa, jossa vetoamme perusteltuihin etuihimme käyttää henkilötietojanne, Teillä on oikeus vastustaa tällaista käyttöä, ja meidän on lopetettava tällainen käsittely, paitsi jos voimme osoittaa pakottavat pätevät perustelut käytölle, joka ohittaa oikeutenne ja etunne, tai kun meidän on käsiteltävä tietoja oikeusvaateiden asettamiseksi, ajamiseksi tai puolustamiseksi.

Valitusoikeus – Teillä on myös oikeus esittää valitus asianmukaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsotte, että henkilötietojenne kerääminen ja käyttäminen on tämän yksityisyydensuojakäytännön tai soveltuvan lain vastaista.  Arvostaisimme kuitenkin sitä, että yrittäisitte ensin ottaa suoraan meihin yhteyttä kaikissa asioissa. 

Lisätietoja oikeuksista tai mahdollisuuksista käyttää oikeuksianne saatte ottamalla meihin yhteyttä sivustomme Yhteydenotto-linkin kautta.

Saatamme joutua pyytämään Teiltä tarkempia tietoja, jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytenne ja varmistaa oikeutenne nähdä henkilötietonne (tai käyttää muita oikeuksianne).  Tämä on turvallisuusmenettely, jolla varmistetaan, ettei henkilötietoja paljasteta henkilöille, joilla ei ole oikeutta saada niitä.   Voimme myös ottaa Teihin yhteyttä kysyäksemme pyyntöönne liittyviä lisätietoja vastaamisen nopeuttamiseksi.

Pyrimme vastaamaan kaikkiin perusteltuihin pyyntöihin kuukauden kuluessa.  Toisinaan vastaaminen voi kestää yli kuukauden, jos pyyntönne on erityisen monimutkainen tai jos olette lähettänyt useita pyyntöjä.  Tässä tapauksessa ilmoitamme Teille asiasta ja pidämme Teidät ajan tasalla.

MUUT SIVUSTOT

Sivustomme saattaa ajoittain sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin ja kolmansien osapuolten sivustoista, kuten kumppaniverkostojemme ja asiakkaidemme (kuten tuotteitamme myyvien jälleenmyyjien), sosiaalisen median verkostojen, mainostajien ja tytäryhtiöiden sivustot. Jos siirrytte linkin kautta jollekin näistä sivustoista, huomatkaa, että näillä sivustoilla on oma yksityisyydensuojakäytäntönsä, emmekä vastaa näistä sivustoista tai niiden sisällöstä. Tarkistakaa asiaan kuuluvien kolmansien osapuolien tietosuojakäytännöt, ennen kuin lähetätte henkilötietoja näille sivustoille.

KÄYTÄNNÖN MUUTTAMINEN

Voimme muuttaa tätä yksityisyydensuojakäytäntöä ajoittain oman harkintamme mukaan. Muutokset tulevat voimaan, kun ne julkaistaan sivustossa.

YHTEYDENOTTO JA TIEDUSTELUT

Jos Teillä on kysyttävää tästä yksityisyydensuojakäytännöstä tai tavastamme käsitellä henkilötietoja yleensä, ottakaa meihin yhteyttä sivustomme Yhteydenotto-linkin kautta ja ilmoittakaa, mitä tiedustelunne koskee.