Kasvisten vastuullinen hankinta

Kestävä maatalous on keskeinen osa perintöämme ja tulevaisuuttamme

Koska olemme pakastettujen elintarvikkeiden johtava tuottaja, välitämme hyvälaatuisten ja ravitsevien vihannesten saatavuudesta. Vihannesten kasvattaminen vastuullisesti on tärkeää sekä liiketoiminnallemme että planeettamme terveydelle. Heikkolaatuiset viljelymenetelmät voivat aiheuttaa vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle ja vesivarastoille. Lisäksi ne voivat jättää jälkeensä haitallisia torjunta-ainejäämiä. Tuotteiden laadun kohdalla tämä aiheuttaa vaaroja myös ihmisille.

Hyvien viljelymenetelmien merkitys

Yli kaksi kolmasosaa käyttämistämme vihanneksista  hankitaan sopimustiloilta, ja ne kasvatetaan kestävän maatalouden standardien mukaisesti. Vuosien mittaan olemme kehittäneetviljelymenetelmiä, joilla varmistetaan, että maaperää hoidetaan ja satoa korjataan kestävällä tavalla. Näin resurssit ovat turvassa myös tulevaisuudessa. 

Kokeneet kenttätyöntekijämme seuraavat satoja ja varmistavat, että ne tuotetaan vastuullisen ja kestävän maatalouden pääperiaatteiden mukaisesti. Kenttätyöntekijät myös hallinnoivat sadon hoidon ja suojauksen päätöksiä, jotta sato korjataan aina huippulaatuisena ja pakastetaan sitten pikaisesti. Tällä tavalla tuotteiden laatu ja ravinteikkuus säilyvät, kunnes kuluttaja saa ne käsiinsä.

Meille on keskeistä luoda ja kehittää pitkäaikaisia suhteita viljelijöidemme kanssa. Olemme tehneet yhteistyötä useimpien meille toimittavien herneiden ja pinaatin viljelijöiden kanssa kolmen tai neljän sukupolven ajan. 

Tässä on esimerkkejä vastuullisesta ja kestävästä maataloudesta: 

  • Maksimoimme sadon ja ravinteiden laadun. Samalla pyrimme pitämään resurssien tuhlauksen ja jätteiden syntymisen mahdollisimman pienenä.
  • Olemme ottaneet käyttöön viljelyn toimintasuunnitelmat, jotta maaperää, vettä ja biodiversiteettiä hoidetaan vastuullisesti.
  • Tuemme paikallisia yhteisöjä, jotta voimme parantaa ihmisten hyvinvointia ja työskentelyolosuhteita.

Meillä on selkeät periaatteet torjunta-aineiden käytölle. Tavoitteemme on käyttää vähiten ympäristöä rasittavia toimintatapoja, jotka ottavat huomioon tehokkuuden, taloudelliset perustelut, laadun sekä ympäristö- ja terveysvaikutukset. 

Ainutlaatuinen herneiden kasvatusohjelmamme on tärkeä osa toimintaamme. Ohjelma on kehitetty takaamaan maku, tekstuuri ja ravinteet. Se turvaa myös lajikkeet, jotka kasvavat lämpimämmissä ilmastoissa.  

Luokkansa parhaan standardin määrittäminen

Kestävä maatalous on keskeinen osa perintöämme ja tulevaisuuttamme. Haluamme turvata luokkansa parhaat maatalouden standardit, joten olemme jäsenenä SAI – Sustainable Agriculture Initiative -organisaatiossa. Se on johtava maailmanlaajuinen oraganisaatio, joka edistää kestävää maataloutta ruoantuotantoa varten.
Pyrimme yhdenmukaistamaan kestävän maatalouden toimintatapoja ja kehitämme SAI-alustaa nimeltä Farm Sustainable Assessment (FSA), joka kattaa tulevaisuudessa kaikki vihanneksemme.  

 

Tavoitteenamme on,
että 100 % kasviksistamme kasvatetaan kestävillä viljelymenetelmillä viimeistään vuoteen 2025 mennessä

SAI:n mukaan kestävä maatalous tarkoittaa ”turvallisten ja laadukkaiden maataloustuotteiden tehokasta tuotantoa siten, että tuotanto suojaa ja parantaa luonnollista ympäristöä sekä viljelijöiden, työntekijöiden ja paikallisten yhteisöjen sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteita, ja että tuotanto turvaa viljellyn tai kasvatetun lajin terveyden ja hyvinvoinnin”. Kestävään maatalouteen lukeutuvat sellaiset osa-alueet kuten biodiversiteetti- ja ympäristökysymykset, ravinteet ja maaperä sekä veden ja jätteiden hallinta.