Findus ja palmuöljy

Huhtikuusta 2016 lähtien Findus ostaa ja käyttää tuotannossaan ainoastaan segregoitua, sertifioitua palmuöljyä.

Palmuöljy on kasviöljyä, jota käytetään monissa elintarvikkeissa. Findus on tietoinen palmuöljyn tuotantoon liittyvistä ympäristönäkökohdista. Sitä mukaa kuin palmuöljyn kysyntä maailmassa on kasvanut, on metsäkato lisääntynyt ja biologinen monimuotoisuus supistunut. Vähentääkseen tuotantoon liittyvien kielteisten seikkojen vaikutusta ja tukeakseen kestävästi tuotetun palmuöljyn kehittämistä Findus käyttää RSPO:n standardin mukaisesti sertifioitua ja segregoitua palmuöljyä. (Segregoitu palmuöljy on sertifioitua palmuöljyä, joka pidetään erillään ei-sertifioidusta läpi koko toimitusketjun.)

“Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO” (Kestävän palmuöljyn yhdistys) on syntynyt WWF:n ja plantaasilta kauppaan -tuotantoketjuun kuuluvien osapuolten yhteisestä aloitteesta, tavoitteena saada aikaan standardi kestävämmälle tuotannolle. 

RSPO
Findus on RSPO:n jäsen ja tukee aktiivisesti sen toimintaa. RSPO on kehittänyt globaalisti hyväksytyn, puolueettomasti sertifioidun standardin kestävästi tuotetulle palmuöljylle. Edistysaskeleiden ottaminen metsäkadon ja soiden tuhoamisen kaltaisissa tärkeissä ympäristöongelmissa edellyttää vakiintunutta ja hyväksyttyä järjestelmää, jotta voitaisiin saavuttaa merkittävissä määrin myönteisiä tuloksia. Siksi Findus kannustaa tavarantoimittajiaan ja teollisuuskumppaneitaan hyväksymään RSPO:n standardin

Finduksen tavoite oli siirtyä käyttämään yksinomaan sertifioitua ja segregoitua palmuöljyä vuoden 2015 loppuun mennessä. Haasteellinen tavoite saavutettiin pääosin. Huhtikuusta 2016 lähtien Findus ostaa ja käyttää tuotannossaan ainoastaan segregoitua, sertifioitua palmuöljyä.

Jäljitettävyys
Toinen Finduksen tavoite oli saavuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä palmuöljyn täysi jäljitettävyys aina plantaaseille asti. Tätä ei pystytty toteuttamaan, koska kyseessä ei ole alan yleinen standardi eivätkä tavarantoimittajamme vielä kykene asiaa takaamaan. Finduksen työ laadun varmistamiseksi kuitenkin jatkuu. Teemme tiiviistä yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa viedäksemme kehitystä haluttuun suuntaan.

Työ jatkuu
Palmuöljytuotannon vakavien ympäristövaikutusten vuoksi Findus vaatii jatkossa, että ostamamme segregoidun palmuöljyn tulee nykyisten RSPO:n periaatteiden ja kriteereiden lisäksi täyttää seuraavat vaatimukset vuoden 2017 jälkeen:

Ei trooppista metsäkatoa:
– Sademetsiä ei hakata lainkaan
– On suojeltava luontoalueet, jotka joko on luokiteltu tärkeiksi säilyttää tai jotka sitovat runsaasti hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja

Soiden suojelu:
– Soita, niiden turvekerroksen paksuudesta riippumatta, ei saa käyttää palmuöljyn viljelyyn

Ihmis- ja työelämän oikeuksien kunnioittaminen:
– Alkuperäiskansoja ja muita paikallisia yhteisöjä, joiden intresseihin ja oikeuksiin palmuöljyn tuotanto vaikuttaa, on suojeltava paikallisten ja kansainvälisten lakien mukaisesti. Viimeksi mainittuja ovat esimerkiksi ILO:n sopimus 169 ja YK:n julistus alkuperäiskansojen oikeuksista.

Findus jatkaa työtä RSPO:n kautta ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että metsäkatoa, soita ja alkuperäiskansoja ja paikallisia yhteisöjä koskevat periaatteet vahvistuvat.