Ruoan vastuullinen hankinta

Ruoan vastuullinen hankinta

Kala ja vihannekset ovat valikoimamme pääelintarvikkeet. Käytämme myös monia muita aineksia. Esimerkiksi porsaanlihaa pyöryköissä ja öljyä ja mausteita ateriatuotteissa.

Kun harkitsemme aineksien hankintaa, otamme aina huomioon niiden jäljitettävyyden, eläinten hyvinvoinnin sekä ympäristölliset ja eettiset kysymykset. Noudatamme lisäksi luonnollisesti kaikkia elintarvikkeiden turvallisuusvaatimuksia ja lainsäädännöllisiä vaatimuksia. 

Kun kehitämme toimintatapojamme, lähestymistapamme on riskiin perustuva. Noudatamme muitakin periaatteita kuin vain lainsäädäntöä. Otamme huomioon kysymykset, jotka ovat tärkeitä sekä kuluttajille  että liiketoiminnallemme.

Eläinten hyvinvoinnin parantaminen

Kasvava huolenaihe koskee liiketoiminnassamme käytettävän lihan ja koko ruokaketjun hyvinvointia, turvallisuutta ja kestävyyttä. Myös me jaamme tämän huolenaiheen. Kun järjestämme siipikarjan, munien ja lihan hankintaa, pyrimme tekemään lainsäädännön lisäksi vielä enemmän. 

Pystymme jäljittämään kaiken käyttämämme lihan alkuperän. Kaikki lihantuotantoon käytetyt eläimet tainnutetaan ennen teurastusta. Kaikille eläimille tulisi olla saatavilla tarvittava lääketieteellinen hoito, jolla minimoidaan kärsimys. Antibiootteja tulee käyttää huolella ja vain tarpeen vaatiessa, ei kasvun edistämistä varten. 

Kaikki kanamme kasvatetaan lattiakanaloissa. Käytämme ruokkimiseen pääasiassa vihannespohjaista ravintoa. Kalan käyttö ruokinnassa (esimerkiksi kalaöljy tai kalajauho) on sallittua, kunhan se on peräisin kestävästä lähteestä (kestävä lähde on määritetty YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön vastuullista kalastusta koskevissa säännöissä).

Kananmunien kohdalla olemme alkaneet käyttää vähemmän lattiakanaloissa kasvatettuja eläimiä vuodesta 2013 lähtien. Muutos on hyvässä vauhdissa. Suurin osa tuotevalikoimastamme on jo ylittänyt odotuksemme. Tavoitteemme on saada koko muutos valmiiksi seuraavien vuosien kuluessa.

Noudatamme kaikkia lihatuotteiden kasvatuksen ja käsittelyn kansallisia standardeja sekä EU:n sääntelystandardeja. 

Kestävästi hankittu palmuöljy

Palmuöljy liitetään usein sademetsien elinolosuhteiden tuhoutumiseen, joka vaikuttaa myös metsien luonnollisiin lajeihin. Emme ole huomattava palmuöljyn käyttäjä. Useimmissa resepteissä käytämme vaihtoehtoisia öljyjä, esimerkiksirypsi- tai auringonkukkaöljyä. 

Hankimme palmuöljyn vastuullisesti ja sovellamme erillistä Roundtable for Sustainable Palm Oil -sertifiointia (RSPO). Yli 90 % palmuöljystämme on RSPO-sertifioitua, ja teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa, jotta voimme sertifioida myös jäljellä olevan määrän. Emme hyväksy luovutuskelpoisten sertifikaattien järjestelmiä (book and claim -järjestelmät).  

Teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa ihmisoikeuksien eteen

Tuotteissamme käytettäviä aineksia ovat kasvattamassa ja tuottamassa tuhannet ihmiset. Pyrimme varmistamaan, että jokaista ihmistä toimitusketjussamme kohdellaan hyvin. Sovellamme eettisiä periaatteita ja toimenpiteitä ja järjestämme oikeanlaista koulutusta työntekijöillemme.

Sovellamme Kansainvälisen työjärjestön (ILO) periaatteita, joita myös toimittajiemme on sovellettava. Noudatamme toimittajiemme kanssa myös paikallisia työlainsäädäntöjä.

Toimittajien on noudatettava Nomad Foodsin Euroopan toimittajia koskevia sääntöjä,, jotka ovat osa kaupankäyntimme ehtoja. 

Lisäksi vaadimme toimittajiltamme Supplier Ethical Data Exchange, eli SEDEX-rekisteröitymistä ja itsearviointikyselyn suorittamista. Sedex on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka edistää vastuullisia ja eettisiä liiketoimintatapoja maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa. 
Vaadimme toimittajiamme noudattamaan myös riippumatonta eettistä standardia, jonka todentaa ulkoinen tarkastaja. 

Profiloinnilla voimme tunnistaa toimitusketjut, jotka saattavat vaatia erikoistarkkailua. Tällä tavalla voimme myöhemmin toteuttaa ennakoivia toimenpiteitä, esimerkiksi keskustella toimittajan kanssa riskeistä ja niiden vähennystoimista.

Jos toimittaja ei pyri estämään ihmisoikeuksiin kohdistuvia rikkomuksia, yritämme parantaa tilannetta toimittajan kanssa aina, jos ja kun se on mahdollista. Vakavien rikkomusten tapauksessa meillä on oikeus katkaista liiketoimintasuhde toimittajan kanssa.